نرخنامه وسایل نقلیه

نرخنامه وسایل نقلیه

منظور از کرایه ساعتی ماشین آلات، مبلغی است که اجاره کننده دستگاه (کارگاه مورد مراجعه)، بابت یک ساعت استفاده از آن به اجاره دهنده پرداخت میکند. با توجه به این واقعیت که مدت زمان کرایه دستگاه بر مبلغ کرایه آن تاثیر میگذارد، یعنی هر چه مدت کرایه دستگاه طولانی تر باشد، مبلغ کرایه ساعتی آن کمتر میشود و با توجه به حجم کار طرحهای عمرانی، متوسط مدت زمان کرایه در این طرح، سه ماه در نظر گرفته شده است. همچنین، کرایه ساعتی شامل هزینه تامین سوخت، محل استراحت و غذای راننده است که توسط اجاره کننده پرداخت میشود.

عنوان کرایه ساعتی درصد تغییر نسب به
حداقل حداکثر متوسط نیمه قبل نیمه مشابه
وانت 1 تن با راننده 180000 320000 254537 8/9 16/1
کامیون به ظرفیت حدود 10 تن با راننده 400000 740000 572391 2/0 11/0
کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 10 تن با راننده 532000 767000 640424 4/3 19/5
کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 16 تن با راننده 500000 912000 760258 3/7 13/1
تانکر آبپاش 15000 لیتری با راننده 480000 767000 558543 4/2 5/8
تانکر آبپاش 20000 لیتری با راننده 450000 700000 590227 1/2 3/8
تریلی کفی به ظرفیت حدود 5 تن بدون کشنده 300000 560000 457590 3/0 5/4
جرثقیل کفی 5 تن با کامیون 10 تن با راننده 603000 900000 724866 1/3 13/4
جرثقیل کفی 10 تن با کامیون 16 تن با راننده 804000 1567500 1060782 2/6 19/8
جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 20 تن با راننده 1306351 1918000 1548188 4/5 25/8
جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 30 تن با راننده 1490000 2500000 1878253 0/4 14/3
جرثقیل خودروی چرخ لاستیکی حدود 25 تن با راننده 1300000 2000000 1619788 1/7 20/1
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده 630000 1202000 857362 11/5 31/1
بیل مکانیکی چرخ زنجیری به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده 660000 1172000 873880 6/9 10/1
بولدوزر به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده 630000 1250000 1020987 7/2 23/8
بولدوزر به قدرت حدود 250 اسب بخار با راننده 950000 1813000 1476406 4/4 9/4
بولدوزر به قدرت حدود 350 اسب بخار با راننده 1500000 2800000 2286215 8/3 13/9
لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده 796000 1500000 1028211 12/8 24/0
گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده 760000 1500000 1072577 8/1 15/0
لودر چرخ زنجیری به قدرت حدود 200 اسب بخار با راننده 763477 1500000 1200652 6/5 14/9
غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 6 تا 8 تن با راننده 375000 700000 571182 14/6 14/9
غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 10 تا 12 تن با راننده 560000 800000 681818 12/4 16/0
غلتک چرخ لاستیکی آسفالت حدود 16 تا 20 تن با راننده 530000 1000000 703604 8/2 9/1
بتونیر 500 لیتری با اپراتور 620000 1200000 868318 8/7 9/3
بتونیر 750 لیتری با اپراتور 150000 299250 258521 0/6 8/2

اشتراک گذاری